Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

XEM THÊM

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

XEM THÊM

TIN MỚI XEM THÊM
Hội thảo khoa học Quốc gia

Hội thảo khoa học Quốc gia

11/05/2022

 “Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ 2

15
08-2022

Đào tạo

0987053757