Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 21 (2017-2019)

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                       THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
                                                                 KHÓA 21 (2017-2019)


I. Kế hoạch bảo vệ luận văn:
          Học viên đăng ký bảo vệ luận văn nộp hồ sơ bảo vệ tại khoa GDTH hạn cuối 10/10/2019. Dự kiến sẽ tổ chức bảo vệ vào  9/11/2019
II. Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm:

  1. Chứng chỉ Tiếng Anh chung hoặc bậc 3 theo Khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam.
  2. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu 01).
  3. 06 cuốn luận văn đóng bìa mềm và 06 tóm tắt luận văn (theo mẫu 07)
  4. Lý lịch khoa học (theo mẫu 02): Yêu cầu học viên ghi chính xác các thông số họ tên, ngày tháng năm sinh làm căn cứ để in bằng tốt nghiệp.
  5. Nhận xét của người hướng dẫn về quá trình làm luận văn của học viên (theo mẫu 04)
  6. Bản sao các công trình khoa học của tác giả (nếu có)
  7. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có công chứng).
  8. Danh sách giới thiệu Hội đồng chấm luận văn của người hướng dẫn khoa học (theo mẫu 05)

III. Một số thông tin liên quan khác:
1. Học viên chỉ được nộp hồ sơ xin bảo vệ luận văn sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Trường ĐHSP Hà Nội 2: học phí; lệ phí ký túc xá
(nếu có ở ký túc xá của Trường), trả sách mượn thư viện.
2. Sau khi bảo vệ luận văn tối đa 10 ngày, học viên hoàn thành các thủ tục sau:
           - Bổ sung, chỉnh sửa luận văn và giải trình bằng văn bản theo ý kiến nêu tại Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn về những vấn đề được bổ sung điều chỉnh
           - Đóng 02 cuốn luận văn bằng bìa cứng in nhũ theo mẫu 7 (gồm: luận văn thạc sĩ, bản sao Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn, Bản giải trình vào
phần cuối luận văn), 1 cuốn tóm tắt, 1 đĩa CD chứa luận văn dưới định dạng PDF, để nộp Thư viện nhà trường; 01 cuốn luận văn, 1đĩa CD và tóm tắt nộp về Khoa.
3. Hoàn thành các thủ tục này học viên được cấp Giấy xác nhận tốt nghiệp và Bảng điểm toàn khóa học.
Thông tin chi tiết liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 

                                                                                                                        TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                  (đã kí)


                                                                                                                          TS Trần Minh TướcTags:


Bài viết khác

0987053757