Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học”

 

 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA GD TIỂU HỌC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                      Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo – Tập huấn

“Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học”

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022, khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo – Tập huấn với chủ đề: “Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học”.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ, học hỏi, giao lưu giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, học viên, sinh viên và những người quan tâm về lĩnh vực dạy học ở tiểu học.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề sau:

- Mối liên hệ giữa ngôn ngữ và tư duy.

- Đặc điểm tư duy ngôn ngữ ở lứa tuổi tiểu học.

- Các biện pháp phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học.

            Thời gian: Từ 8h30 đến 11h 30, thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021.

             Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom

https://zoom.us/j/6686681102 (ID: 6686681102; Mật khẩu: 123456)

            Trân trọng!                                                             

                                                                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC          

 

                                                                              GVCC. Nguyễn Thị Tuyết Minh

 

Hội thảo_tổ văn

Bài viết khác

0987053757