Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. Chi tiết trong file đính kèm Thông báo tuyển dụng số 51 ngày 01-3-2022 

Trân trọng!

Bài viết khác

0987053757