Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, thông tin chi tiết vùi lòng xem các files đính kèm dưới đây:

1) Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 xem tại TB Tuyển Viên chức 2022 

2) Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022, xem tại KH Tuyển Viên chức 2022 

Trân trọng!Tags:


Bài viết khác

0987053757