Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo kế hoạch tổ chức thi Olymic các môn khoa học khoa Giáo dục Tiểu học (Năm học 2017-2018)

Nhằm thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, chọn lọc, biểu dương sinh viên có năng khiếu trong các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức cuộc thi “Olympic các môn khoa học Khoa Giáo dục Tiểu học, năm học 2017 - 2018”.
1. Đối tượng dự thi
Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học.
2. Nội dung thi
2.1. Môn Giải toán ở tiểu học: Giải các bài toán tiểu học.
2.2. Môn Tiếng Việt ở tiểu học: Giải các bài tập Tiếng Việt tiểu học.
2.3. Môn Khoa học Tự nhiên – Xã hội: Trả lời các câu hỏi liên quan đến các kiến thức tự nhiên- xã hội đã được học.
3. Hình thức thi
- Thi viết tự luận đối với môn Giải toán ở tiểu học và Tiếng Việt ở tiểu học; môn Khoa học tự nhiên và xã hội
- Thời gian thi: Tự luận: 60 phút/1 môn.
4. Thời gian và địa điểm thi
- Thời gian: 16h00 ngày 28/12/2017
·       Môn Giải toán ở tiểu học: từ 16h00 đến 17h00 ngày 28/12/2017.
·       Môn Tiếng Việt: từ 17h00 đến 18h00 ngày 28/12/2017.
·       Môn Khoa học Tự nhiên – Xã hội: từ 18h00 đến 19h00 ngày 28/17/2017.
- Địa điểm: Phòng 4.1, giảng đường nhà E.
5. Giải thưởng
Giải thưởng áp dụng cho từng môn thi, bao gồm: giải nhất, giải nhì và giải ba.
6. Đăng kí dự thi
Sinh viên đăng kí dự thi theo lớp. Cán bộ các lớp lập danh sách và gửi cho Cô Nguyễn Thị Duyên - Trợ lí học tập theo địa chỉ email nguyenthiduyen@hpu2.edu.vn trước 16h00 thứ 3 ngày 26 tháng 12 năm 2017.
                                                                                     

                                                                                         T/M BAN TỔ CHỨC
                                                                                              TRƯỞNG KHOA

 

 
 
                                                                                             Phạm Quang Tiệp

 


Tags:


Bài viết khác

0987053757