Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI HỘI THI “NÉT CHỮ - NẾT NGƯỜI” NĂM HỌC 2018 -2019

Loại giải STT Họ và tên Lớp Khoa Mã số SV
 
Giải nhất
 1.  
Trần Thị Ngọc K41C GDTH 155D1402020145
 1.  
Nguyễn Thị Hường K41C GDTH 155D1402020088
 1.  
Bùi Thị Lan K41C GDTH 155D1402020097
 1.  
Nguyễn Thị Lan Anh K41B GDTH 155D1402020010
 
 
Giải nhì
 1.  
Nguyễn Thị Duyên K41B Sinh KTNN  
 1.  
Trần Thị Châu Giang K41C GDTH 155D1402020035
 1.  
Nguyễn Thị Lệ Quyên K41A GDTH 155D1402020173
 1.  
Nguyễn Thị Phượng K42B GDTH 165D1402020111
 1.  
Ninh Thị Hương Ly K41A GDTH 155D1402020117
 
 
Giải ba
 1.  
Lê Thị Trang K42B GDTH 165D1402020143
 1.  
Đặng Thị My K41B GDTH 155D1402020128
 1.  
Lưu Thị Phương Anh K42C GDTH 165D1402020007
 1.  
Hoàng Thị Thu Hoài K43B GDTH 175D1402020059
 1.  
Vũ Thùy Linh K42A GDTH 165D1402020082
 
 
 
 
 
 
Giải khuyến khích
 1.  
Đỗ Thu Hiền K42A GDTH 165D1402020045
 1.  
Nguyễn Thị Mỹ Duyên K42A GDTH 165D1402020018
 1.  
Nguyễn Thị Hương K41D GDTH 155D1402020082
 1.  
Nguyễn Thị Như Chinh K41B GDTH 155D1402020023
 1.  
Phạm Thị Duyên K42A GDTH 165D1402020020
 1.  
Nguyễn Cẩm Tú K43D GDTH 175D1402020193
 1.  
Trần Thị Thu Hằng K43A GDTH 175D1402020049
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hiền K43C GDTH 175D1402020054
 1.  
Đỗ Thị Vân Anh K42C GDTH 165D1402020005
 1.  
Nguyễn Thị Huyền K41A GDTH 155D1402020073
 1.  
Nguyễn Thị Phương Thảo K42B GDTH 165D1402020120
 1.  
Ngô Thị Lệ K43B GDTH 175D1402020102
 1.  
Nguyễn Thị Thảo K41B GDTH 155D1402020190
 1.  
Nguyễn Thị Huyền Trang K41D GDTH 155D1402020224
 1.  
Phan Thị Yến K44C GDTH 185D1402020264
 1.  
Tạ Như Quỳnh K41B GDTH 155D1402020177
 1.  
Đặng Thị Thu Hường K43C GDTH 175D1402020090
 1.  
Đồng Thị Mai Hương K44G GDTH 185D1402020099
 1.  
Vũ Minh Xoan K44G GDTH 185D1402020258
 1.  
Nguyễn Thị Mai Linh K42B GDTH 165D1402020078
 1.  
Nguyễn Thị Thơm K42C GDTH 165D1402020125
 1.  
Trần Thị Nhung K41D GDTH 155D1402020154
 1.  
Đàm Thị Kim Anh K42A GDTH 165D1402020002
 1.  
Vũ Thanh Hà K41B SP Sinh  
 1.  
Lương Thị Lan An K41B GDTH 155D1402020003
 1.  
Phạm Thị Duyên K42A GDTH 165D1402020020
 1.  
Đỗ Thị Hồng Vân K41C GDTH 155D1402020232
 1.  
Khổng Thị Quỳnh K41A GDTH 155D1402020176
 1.  
Nguyễn Thị Tú K42C GDTH 165D1402020136
 1.  
Nguyễn Thị Hiền K42B GDTH 165D1402020046
 1.  
Nguyễn Trà My K42B GDTH 165D1402020092
 1.  
Nguyễn Thị Lan Hương K41A GDTH 155D1402020083
 1.  
Nguyễn Thị Quỳnh Nhung K42B GDTH 165D1402020103
 1.  
Lê Thị Thu Trang K42C GDTH 165D1402020142
 1.  
Cao Thị Thu K43B GDTH 175D1402020165
 1.  
Trần Thị Thu Uyên K43D GDTH 175D1402020200


Tags:


Bài viết khác

0987053757