Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                                                               THÔNG BÁO
                                          KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN
 
             Căn cứ Qui định đào tạo tiến sỹ của Trường ĐHSP Hà Nội 2; tiến độ học tập, nghiên cứu của NCS, Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Hương Giang (NCS K5) với đề tài: " Giáo dục năng lực dọc hiểu văn bản có hình ảnh cho học sinh lớp 1,2 qua sử dụng truyện tranh ", cụ thể:
             Thời gian:  9h00' ngày 07/9/2019;
             Địa điểm: Phòng 2.09 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
             Kính mời các NCS, Học viên, sinh viên khoa GDTH và mọi người quan tâm đến dự.
                                                                         Trân trọng!

                                                                                                          Trưởng Khoa
 
 
                                                                                                          TS Trần Minh TướcTags:


Bài viết khác

0987053757