Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “SỨC TRẺ TRONG TÔI”

ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
LCĐ KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
HàNội, ngày 28 tháng 02 năm 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “SỨC TRẺ TRONG TÔI”
 
Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn năm học 2018– 2019,được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục Tiểu học; Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sức trẻ trong tôi” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA
  • Hướng tới kỉ niệm109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HồChí Minh (26/03/1931- 26/03/2019).
  • Tạo ra sân chơi văn hóa, trong sáng, lành mạnh trong sinh viên; bồi dưỡng và phát huy vai trò, khả năng của sinh viên trong các hoạt động Văn – Thể – Mỹ.
  • Cuộc thi nhằm tăng cường tính giao lưu, gắn kết giữa các bạn sinh viên.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng dự thi
- Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả sinh viên khoa Giáo dụcTiểu học.
2. Số lượng thành viên
- Mỗi đội dự thi có tối thiểu 3 người, tối đa 15 người, phải là đoàn viên cùng một khóa
3. Nội dung vàhìnhthứccuộcthi:
- Thời gian: 19h30  ngày 19/03/2019
- Địa điểm: Hội trường 14 - 8,Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Nội dung:
Phầnthi:“Bản tin sinh viên”
Phầnthi:“Sinh viên thông thái”
Phầnthi:“Sinh viên truyền cảm hứng”

Lưu ý:
-Trang phục, đạo cụ, nhạc đệm và các vật dụng khác phục vụ cho tiết mụcđộithi tự chuẩn bị, nhạc đệm cho các tiết mục phải được nộp cho BTC qua emai: phananh.gdth.sp2@gmail.comtrước 0ngày diễn ra cuộc thi.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban tổ chức dự kiến trao các giải thưởng dựa vào kết quả chấm điểm của Ban giám khảo:
- 01 GiảiNhất
- 01GiảiNhì
- 01Giải Ba
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sức trẻ trong tôi” của Liên chi đoàn khoa Giáo dục Tiểu học, năm học 2018 -2019. Ban Chấp hành Liên chi Đoànkhoa Giáo dục Tiểu học đề nghị các đồng chí trong BCH Liên chi Đoàn, các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch này để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
 

Nơi nhận:   TM. BCH LIÊN CHI ĐOÀN
- Chi ủy-BCN khoa (để b/c);   BÍ THƯ
- Các chi đoàn trực thuộc (để t/h);    
- Lưu.    
     
    Chu Thị Hường


Tags:


Bài viết khác

0987053757