Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Lịch seminar chuyên môn phục vụ Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học theo chương trình ETEP

 

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Ba
31/08

14:30

 Trực tuyến

Seminar chuyên môn phục vụ Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học theo chương trình ETEP (Xây dựng 1 kế hoạch bài dạy minh học theo CV 2345)

- Toàn thể GV khoa GDTH

- Người báo cáo: TS. Lê Thị Lan Anh, TS. Nguyễn Thị Hương, TS. Nguyễn Thị Duyên

- Trợ lí GD (B.Tuyết) tạo và gửi link google meet tới GVTags:


0987053757