Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

                                                                      THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN
 
             Căn cứ Qui định đào tạo tiến sỹ của Trường ĐHSP Hà Nội 2; tiến độ học tập, nghiên cứu của NCS, Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Trần Vũ Khánh (NCS K1) với đề tài: "Dạy học dựa vào dự án trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học", cụ thể:
Thời gian:  13h30' ngày 08/11/2018;
Địa điểm: Phòng 2.08 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Đề nghị các NCS, Học viên, sinh viên khoa GDTH và mọi người quan tâm đến dự.
Trân trọng!
 

      Trưởng Khoa
 
         (đã kí)
 
TS Trần Minh Tước


Tags:


Bài viết khác

0987053757