Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo kế hoạch tổ chức Chương trình "Một ngày với toán học năm 2018" của khoa Giáo dục Tiểu học

Thực hiện kế hoạch của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tổ chức Chương trình “Một ngày với Toán học năm 2018” với chủ đề chính “Tạo không gian Toán học cho mọi người tham gia trải nghiệm”, tổ Toán và PPGD - Khoa Giáo dục Tiểu học thông báo kế hoạch tham gia như sau:
I. MỤC TIÊU
- Quảng bá toán học ở tiểu học
-Tạo thêm niềm yêu thích toán ở tiểu học cho sinh viên và học sinh tiểu học thông qua việc tham gia các hoạt động trải nghiệm.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian: Từ 8h30 đến 16h30 ngày 20/5/2018 (Chủ nhật).
2. Địa điểm:
Phòng học A1.6 và B4.3 (Giảng đường ABCD), trường ĐHSP Hà Nội 2.
3. Đối tượng và số lượng tham gia:
- Học sinh tiểu học: 100 (Sáng: 50; Chiều: 50)
- Sinh viên khoa GDTH
4. Các hoạt động
- Quảng bá toán học: Trưng bày một Kios (gian hàng) giới thiệu các mô hình, thiết bị dạy học tự làm, sách báo, vật phẩm và một số trò chơi về Toán ở tiểu học.
Dành cho học sinh tiểu học: Tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” và một số trò chơi khác với các con số và các hình như: Tô màu tranh chữ, Gấp giấy, Xúc xắc đại dương, Xếp-Ghép hình (theo bộ trò chơi Trí Uẩn, Tangram và bộ đồ dùng học toán của mô hình đào tạo STEM), …
5. Đơn vị thực hiện: Tổ Toán và PPGD - Khoa Giáo dục Tiểu học
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phụ trách chung: + TS. Nguyễn Văn Hào (Ban Chủ nhiệm khoa)
+ TS. Lê Ngọc Sơn
- Nhóm thư kí: + ThS. Nguyễn Thị Hương
+ Lê Xuân Tùng

Các nhóm thực hiện theo kế hoạch phân công như sau:

S
TT
Phụ trách
 
Nội dung công việc Ghi chú
1 Thầy Hào
Thầy Đệ
K42
N.T.T. Xuân
 
Trang trí Kios (gian hàng) giới thiệu về toán tiểu học
+ Trang trí cổng và gian hàng
+ Trưng bày sách, tạp chí, ấn phẩm về toán tiểu học
+ Trưng bày sản phẩm, mô hình và các thiết bị dạy học toán tiểu học
 
2 Cô Hương
N.Đ. Thành
N.T.Phương
Giới thiệu và tổ chức một số trò chơi toán học ở tiểu học  
3 Cô Trang
K41A
Giới thiệu về toán tiểu học trong mô hình giáo dục STEM  
4 Cô Phương
T.T.T. Hiền
Tổ chức cho học sinh tiểu học tham gia trò chơi “Rung chuông vàng”  
5 Cô Hương Tổ chức truyền thông về hoạt động trên Website của khoa; viết nhật kí và chụp ảnh/ghi hình lại sự kiện  
6 Cô Phương Lập kế hoạch kinh phí thực hiện  
7 LCĐ, LCH sinh viên Thông báo tới sinh viên các khối lớp về việc tham gia như sau:
+ Sưu tầm và đề xuất ý tưởng: thiết kế cổng, trang trí trong gian hàng; mô hình, thiết bị dạy học toán tiểu học tự làm; trò chơi toán học ở tiểu học; câu hỏi thi “Rung chuông vàng”; phần thưởng cho người tham gia chơi (học sinh tiểu học);…
+ Đăng kí tham gia thực hiện nhiệm vụ của một nhóm cụ thể (theo kế hoạch phân công ở trên)
+ Hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ cho các nhóm (làm đồ trang trí, mua phần thưởng,…)
+ Ghi hình, chụp ảnh, viết bài,… về việc tổ chức chương trình của khoa Giáo dục Tiểu học
 
 

               
  Để việc thực hiện chương trình thành công, thay mặt Ban Chủ nhiệm khoa, tổ Toán và PPGD yêu cầu giảng viên trong tổ và sinh viên toàn khoa tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động theo kế hoạch trên!
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tổ Toán và PPGDTags:


Bài viết khác

0987053757