Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC HỘI THI “NÉT CHỮ - NẾT NGƯỜI” NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 của khoa Giáo dục Tiểu học.  Căn cứ vào Chương trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học và các văn bản quy định nội dung chương trình ở nhà trường tiểu học.Khoa Giáo dục Tiểu học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tổ chức hội thi “Nét chữ - Nết người” năm học 2018 – 2019.         
I. MỤC ĐÍCH
- Tạo một sân chơi nhằm khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện, sáng tạo của sinh viên trong toàn trường nói chung và của khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng. Là cơ hội để các bạn sinh viên yêu thích nghệ thuật chữ viết được thể hiện niềm say mê, năng khiếu của bản thân.
- Góp phần rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề, cụ thể là kỹ năng viết chữ đẹp, kỹ năng trình bày bảng cho sinh viên.
- Tạo thói quen tốt trong việc rèn chữ cho sinh viên; góp phần giáo dục thái độ trong việc quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt.
- Chọn những sinh viên có thành tích xuất sắc trong việc rèn chữ viết để biểu dương, khen thưởng, nhằm thúc đẩy phong trào rèn kỹ năng viết chữ đẹp.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ DỰ THI
1. Đối tượng

  • Sinh viên khoa GDTH (cả ngành 1, ngành 2);
  • Sinh viên các khoa trong trường ĐHSP Hà Nội 2.
  • Sinh viên trong khoa GDTH đăng kí theo các lớp, gửi danh sách về cho Bí thư Liên chi đoàn khoa GDTH (sinh viên Bùi Thu Hiền – K41C - GDTH).
  • Sinh viên các khoa khác, xin gửi đăng kí trực tiếp về cho cô Vũ Thị Tuyết, TLGD khoa GDTH (sdt: 0982087665, email: vuthituyet@hpu2.edu.vn)

2. Thời gian đăng kí dự thi
- Từ ngày 10 đến ngày 20/11/2018. 
III. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA HỘI THI
1. Nội dung thi
Hội thi gồm hai vòng, Cụ thể như sau:
* Vòng 1: Thí sinh sẽ làm bài thi viết giấy.
Nội dung: Trình bày bài viết một đoạn văn (thơ) cho sẵn theo kiểu chữ viết đứng hoặc viết nghiêng, nét đều hoặc nét thanh, nét đậm trên giấy. Sinh viên thực hành thi viết trên giấy kẻ ô li (theo mẫu chung) có nội dung nhìn chép (chuyển từ chữ in sang chữ viết) theo quy định của Bộ GD&ĐT (sinh viên có thể viết chữ hoa sáng tạo, bài thi này dành cho tất cả sinh viên đăng kí dự thi).
* Vòng 2: Thí sing sẽ làm bài thi viết bảng.
Nội dung: Trình bày viết một đoạn văn (thơ) trên bảng lớp. Bài thi này chỉ dành cho những sinh viên đã trải qua hình thức thi viết giấy đã được chọn qua vòng 1.
2. Tiêu chí của hội thi
Hội thi hướng tới các tiêu chí sau đây:

  • Viết chuẩn (nét chữ, kích cỡ chữ, kiểu chữ)
  • Viết đều
  • Viết đẹp
  • Viết sáng tạo
  • Trình bày đẹp

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI
- Khai mạc và tổ chức thi bài viết giấy: Lúc 16 giờ, ngày 27/11 /2018.
- Thi bài viết bảng: Lúc 14h ngày 29/11/2018.
- Địa điểm tổ chức Hội thi: Giảng đường E, trường ĐHSP Hà Nội 2. 
Lưu ý:  Trang phục thí sinh dự thi
- Áo trắng, quần tối màu (đối với nam)
- Áo dài (đối với nữ)
                      

                      

                                
                                                               TRƯỞNG KHOA
                                                                   (Đã ký)
            
                                                            Trần Minh Tước          


Tags:


Bài viết khác

0987053757