Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2021. Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm 

Thông báo tuyển sinh NCS_2021 (1) 

Trân trọng!

Bài viết khác

0987053757