Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022. Chi tiết xin xem trong file đính kèm Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 

Trân trọng!

 

Bài viết khác

0987053757