Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 12 đợt 1 năm 2022, với 04 mã ngành: Giáo dục học; Quản lí giáo dục; Sinh lý học thực vật và Toán giải tích. Chi tiết về kế hoạch tuyển sinh, số lượng chỉ tiêu của từng mã ngành, ..., xin xem file đính kèm TB Tuyển sinh NCS-2022

Trân trọng!

Bài viết khác

0987053757