Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hồng

Thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ, Khoa GDTH xin gửi bản tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hồng, Chuyên ngành: Giáo dục học, Mã số: 9 14 01 01. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tóm tắt luận án

Trân trọng!Tags:


Bài viết khác

0987053757