Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN KHOÁ 24 (2020-2022)

Thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sĩ cho học viên khoá 24 (2020- 2022), ngày 30/12/2021, Khoa GDTH  tổ chức duyệt đề cương luận văn thạc sĩ cho 31 học viên, chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 8 14 01 01.

Tham dự buổi duyệt đề cương có TS Nguyễn Thị Tuyết Minh – Trưởng Khoa GDTH; các nhà khoa học chuyên sâu trong các lĩnh vực nghiên cứu giáo dục học; cùng đông đủ 31 học viên thạc sĩ. Do tình hình Covid vẫn tiếp tục diễn biến, buổi đánh giá được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, qua phần mềm GG meet.

Qua buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các nhà khoa học đã giúp cho học viên hiểu rõ hơn về mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, cách triển khai vấn đề nghiên cứu, …và đặc biệt góp ý chuẩn hoá tên đề tài để học viên tiếp tục triển khai nghiên cứu, hoàn thành luận văn.

Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được từ buổi đánh giá.

1-ĐC Thạc sĩ

2-ĐC Thạc sĩ

3-ĐC Thạc sĩ

4-ĐC Thạc sĩ

Bài viết khác

0987053757