Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến cho sinh viên K43 ngành SP GDTH

Khoa GDTH xin thông báo tới sinh viên K43 ngành SP GDTH làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) kế hoạch tổ chức bảo vệ KLTN trực tuyến như sau:

1. Quyết định thành lập Hội đồng và Danh sách thành viên Hội đồng chấm KLTN

001 - QĐ HĐ chấm KLTN K43

002 - DS HĐ chấm KLTN K43 - GDTH

2. Thời hạn nộp bản KLTN tới các thành viên HĐ: trước 17h00, ngày 20/5/2021.

3. Hình thức nộp: Sinh viên upload 01 file PDF toàn văn + 01 file PDF tóm tắt KLTN qua hệ thống quản lí chấm KLTN trực tuyến trên trang LMS.

4. Thời gian tổ chức bảo vệ: Bắt đầu từ 08h00, thứ Ba, ngày 25/5/2021. 

5. Địa điểm tổ chức bảo vệ: qua hệ thống quản lí chấm KLTN trực tuyến trên trang LMS.

 

                                                                                                                                       T/M BCN Khoa

                                                                                                                                         Trưởng khoa

 

                                                                                                                                     TS Trần Minh TướcTags: hpu2GDTHKLTN


Bài viết khác

0987053757