Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập khoa GDTH năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018
 
Kính gửi: Ban cán sự các khối lớp k43, k42, k41, k40 ngành GDTH
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017- 2018, Ban tổ chức xin thông báo kế hoạch tổ chức “Hội nghị học tập năm học 2017- 2018” như sau:
1.     Mục đích
Hội nghị học tập tạo cơ hội để các sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp học tập tốt các môn học, giúp đỡ, hỗ trợ các sinh viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập.
2.     Thành phần tham gia
-         Các cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học
-         Sinh viên các khóa k43, k42, k41, k40 ngành Giáo dục tiểu học. (Số lượng cụ thể: k43: toàn thể sinh viên; k42,41: mỗi lớp 10 sinh viên; k41: ban cán sự lớp, những sinh viên có thể làm đoàn trưởng, đoàn phó đoàn thực tập).
-         Những sinh viên khác quan tâm.
3.     Thời gian, địa điểm
-         Thời gian: 08 giờ 30 ngày 27 tháng 09 năm 2017.
-         Địa điểm: Hội trường lớn, khu hiệu bộ trường ĐHSP Hà Nội 2.
Đề nghị các cán bộ lớp lập danh sách sinh viên tham gia, thông báo và yêu cầu sinh viên tham gia đúng thời gian.
                                                                                             BAN TỔ CHỨC


Tags:


Bài viết khác

0987053757