Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

GIẢNG VIÊN VŨ THỊ TUYẾT BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

        Ngày 25 tháng 12 năm 2018, tại phòng họp 7.10, Học Viện Khoa học Xã hội đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Ngôn ngữ học, mã số: 9 22 90 20 cho NCS  Vũ Thị Tuyết với đề tài: "Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt".
        Hội đồng đã nhất trí đánh giá kết quả luận án đã đạt được với 6/6 phiếu tán thành. Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài: "Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ trong ca dao tình yêu người Việt" của NCS Vũ Thị Tuyết đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục. NCS Vũ Thị Tuyết xứng đáng nhận được học vị tiến sĩ Khoa học Giáo dục.
       Thay mặt lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Giáo dục Tiểu học, TS Trần Minh Tước - Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học đã chúc mừng giảng viên Vũ Thị Tuyết  bảo vệ thành công đề tài luận án với ý nghĩa và giá trị thực tiễn cao. Giảng viên Vũ Thị Tuyết là Tiến sĩ  thứ 10 của Khoa Giáo dục Tiểu học.
       Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:Tags:


Bài viết khác

0987053757