Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

GIẢNG VIÊN LÊ THỊ NGUYÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

             Ngày 22 tháng 2 năm 2019, tại phòng 2.07, nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 9 14 01 01 cho NCS  Lê Thị Nguyên với đề tài: "Dạy học Thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh".
            Hội đồng đã nhất trí đánh giá kết quả luận án đạt được với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 4/7 phiếu đánh giá luận án xuất sắc. Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài: "Dạy học Thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh" của NCS Lê Thị Nguyên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục. NCS Lê Thị Nguyên xứng đáng nhận được học vị tiến sĩ Khoa học Giáo dục.
            Thay mặt lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Giáo dục Tiểu học, TS Trần Minh Tước – Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học đã chúc mừng NCS Lê Thị Nguyên  bảo vệ thành công đề tài luận án với ý nghĩa và giá trị thực tiễn cao. NCS Lê Thị Nguyên là NCS 10 bảo vệ thành công luận án tại cơ sở đào tạo Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, đồng thời là Tiến sĩ  thứ 11 của Khoa Giáo dục Tiểu học.Tags:


Bài viết khác

0987053757