Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH Khoa GDTH năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA GDTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KGDTH-NCKH

 

                                                                             Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

 THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH Khoa GDTH năm học 2021-2022

 

Kính gửi:   - Các thầy, cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học

            - Các bạn sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021-2022, khoa GDTH tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH khoa GDTH năm học 2021-2022, kế hoạch như sau:

1. Mục đích của Hội thảo sinh viên NCKH

Hội thảo là một diễn đàn để công bố, trình bày, thảo luận những kết quả nghiên cứu khoa học mới của sinh viên trong Khoa năm 2021-2022. Hội thảo cũng là dịp các sinh viên trong Khoa trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH của sinh viên khoa GDTH.

2. Nội dung của Hội thảo

Công bố, trình bày, thảo luận, trao đổi về các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên thuộc các lĩnh vực: Khoa học cơ bản; Toán và PPDH Toán; Văn - Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt; Giáo dục Chuyên biệt và các lĩnh vực khác có liên quan đến GD Tiểu học.

3. Thành phần tham dự

  • Khách mời;
  • Giảng viên và Sinh viên khoa GDTH.

4. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo

- Địa điểm: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (ID và Pass sẽ thông báo sau).

- Thời gian: 8h00-12h00, Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022.

5. Nội dung tổ chức

5.1. Ban tổ chức

STT

Họ và tên

Trách nhiệm

1.     

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Trưởng ban

2.     

Vũ Thị Tuyết

Phó trưởng ban

3.     

Bùi Kim My

Thư ký

4.     

Lê Thị Lan Anh

Ủy viên

5.     

Nguyễn Thị Hương

Ủy viên

6.     

Đoàn Thị Hiền

Ủy viên

7.     

Khuất Thị Lan

Ủy viên

8.     

Đỗ Thị Thạch

Ủy viên

9.     

Nguyễn Ngọc Tú

Ủy viên

10.  

Nguyễn Thị Duyên

Ủy viên

5.2. Ban giám khảo

STT

Họ và tên

Trách nhiệm

1.     

Lê Thị Lan Anh

Trưởng ban

2.     

Bùi Kim My

Thư ký

3.     

Nguyễn Thị Hương

Ủy viên

4.     

Đoàn Thị Hiền

Ủy viên

5.     

Khuất Thị Lan

Ủy viên

6.     

Đỗ Thị Thạch

Ủy viên

7.     

Nguyễn Ngọc Tú

Ủy viên

8.     

Nguyễn Thị Duyên

Ủy viên

5.3. Trình tự tổ chức

STT

Công việc

Người phụ trách

Thời gian

1.     

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc

Trưởng ban/Phó trưởng ban tổ chức

8h-8h10’

2.     

Sinh viên/Nhóm sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu và trả lời câu hỏi thảo luận

SV tham gia, thành viên Ban giám khảo và mọi người tham dự

8h10’-11h00’

3.     

Ban giám khảo trao đổi, thảo luận, chấm điểm

Thành viên Ban giám khảo

11h00’-11h20’

4.     

BTC công bố kết quả

Thư ký

11h20’-11h25’

5.     

Bế mạc

Trưởng ban/Phó trưởng ban tổ chức

11h25’-11h30’

  • BTC công bố kết quả trên cơ cấu giải thưởng như sau:

STT

Giải thưởng

Số lượng

Khen thưởng

1

Giải nhất

01

300 000 + Giấy chứng nhận

2

Giải nhì

01

200 000 + Giấy chứng nhận

3

Giải ba

01

150 000 + Giấy chứng nhận

4

Giải khuyến khích

02

100 000 + Giấy chứng nhận

  • Các công trình không được xếp giải thưởng sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia Hội thảo của Ban tổ chức.

6. Các báo cáo được trình bày tại Hội thảo

STT

SV/Nhóm SV

Lớp

Tên báo cáo

Thời gian

1.     

Bùi Hậu Phúc

K45E

Tìm hiểu về lỗi chính tả của học sinh tiểu học do cách phát âm của vùng Lạc Sơn – Hòa Bình

8h10’-8h30’

2.     

Tạ Thị Thu Trang

K47A4

Tìm hiểu việc phân định ranh giới từ trong tiếng việt của sinh viên

8h30’-8h50’

3.     

Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Dung

K45E

Tìm hiểu về một số biện pháp giúp cho học sinh tiểu học nâng cao hiệu quả làm việc theo nhóm

8h50’-9h10’

4.     

Nguyễn Thị Minh Ngọc

K45B

Tìm hiểu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tập viết cho học sinh lớp 1

9h10’-9h30’

 

Nghỉ giải lao

9h30’-9h40’

5.     

Bùi Thị Ngọc Hà, Phan Thị Minh Tâm

K45B và K44G

Áp dụng mô hình học tập kết hợp vào dạy học tiểu học

9h40'-10h00’

6.     

Nguyễn Thị Tâm

K46H

Sử dụng sơ đồ Venn giải một số bài toán Thống kê và xác suất ở chương trình Toán tiểu học

10h00’-10h20’

7.     

Phạm Diệu Linh, Phạm Thanh Thảo

K45D và K45P

Xây dựng hệ thống trò chơi dạy học yếu tố thống kê và xác suất ở tiểu học theo Chương trình GDPT 2018

10h20’-10h40’

8.     

Hoàng Phương Thanh

K47A9

Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5

10h40’-11h00’

7. Thông tin liên hệ

  • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: TS Bùi Kim My, Trợ lý Khoa học khoa GDTH, điện thoại 0384466559 hoặc tham khảo trên website: https://primedu.hpu2.edu.vn/
  • Đề nghị thầy/cô cố vấn học tập, BCH Liên chi, các cán bộ lớp thông báo rộng rãi thông tin Hội thảo tới toàn thể các bạn sinh viên trong toàn Khoa được biết và tham dự hội thảo.       
  • Chi tiết thông báo xem tại đây Thông báo số 2 Hội nghị SV NCKH Khoa GDTH 2021-2022 

 

Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

- VP Khoa GDTH;

- Các Chi đoàn.                                                 TS.GVCC. Nguyễn Thị Tuyết MinhTags:


Bài viết khác

0987053757