Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Danh sách Giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH

Để thực hiện tốt việc lựa chọn đề tài NCKH của sinh viên, các bạn sinh viên có thể tham khảo danh sách cán bộ, giảng viên của Khoa GDTH sau:

STT

Họ và tên, học hàm, học vị

Lĩnh vực nghiên cứu

I. Tổ Văn – Tiếng Việt và PPDH Văn – Tiếng Việt

1.     

TS.GVCC Nguyễn Thị Tuyết Minh

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

2.     

TS.GVC Lê Thị Lan Anh

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

3.     

ThS.GVC Đỗ Thị Thạch

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

4.     

ThS.GVC An Thị Thúy

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

5.     

TS.GVC Khuất Thị Lan

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

6.     

ThS.GV Đỗ Thị Huyền Trang

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

7.     

ThS.GV Đỗ Lam Ngọc

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

8.

TS.GVC Vũ Thị Tuyết

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Văn học thiếu nhi

9.     

TS.GV Nguyễn Thu Trang

PPGD, GDH, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học

II. Tổ Toán và PPDH Toán

10.     

TS.GVC Nguyễn Ngọc Tú

PPGD, GDH, Toán Tiểu học, Toán cơ bản

11.  

TS.GVC Nguyễn Thị Hương

PPGD, GDH, Toán Tiểu học, Toán cơ bản

12.  

TS.GV Lê Thu Phương

PPGD, GDH, Toán Tiểu học, Toán cơ bản

13.  

TS.GV Nguyễn Văn Đệ

PPGD, GDH, Toán Tiểu học, Toán cơ bản

14.  

TS.GV Bùi Kim My

Toán Tiểu học, Toán cơ bản

15.  

ThS.GV Phạm Huyền Trang

PPGD, GDH, Toán Tiểu học, Toán cơ bản

III. Tổ chuyên biệt

16.  

TS.GVC Nguyễn Thị Duyên

PPGD, GDH (Tiểu học), Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

17.  

TS.GVC Lê Thị Nguyên

PPGD, GDH (Tiểu học), Cơ sở Tự nhiên và Xã hội Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

18.  

ThS.GV Ngô Thị Liên

PPGD, GDH (Tiểu học), Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

19.  

ThS.GV Đoàn Thị Hiền

PPGD, GDH (Tiểu học), Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

20.  

PGS.TS Nguyễn Dục Quang

PPGD, GDH (Tiểu học), Cơ sở Tự nhiên và Xã hội

 

  • Sinh viên có thể tìm hiểu thêm về các hướng nghiên cứu của giảng viên (trong và ngoài Khoa GDTH) trên website của Trường ĐHSP Hà Nội 2 tại https://hpu2.edu.vn/vi-VN/hpu2-faculty-department/7
  • Sinh viên cũng có thể tự liên hệ với các Nhà khoa học ở ngoài trường ĐHSP Hà Nội 2 tư vấn lựa chọn đề tài và hướng dẫn nghiên cứu.

                                                                                                    Trân trọng! 

                                                                                                          Khoa GDTHTags:


Bài viết khác

0987053757