Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH Khoa GDTH năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA GDTH                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KGDTH-NCKH                                                                                                           

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên

năm học 2022-2023

 

Kính gửi:   - Các thầy, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học

            - Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022-2023, khoa GDTH tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH, dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2023.

 1. Mục đích của Hội thảo sinh viên NCKH

Hội thảo là diễn đàn để công bố, trình bày, thảo luận những kết quả nghiên cứu khoa học mới của sinh viên trong Khoa; là dịp sinh viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH.

 1. Nội dung của Hội thảo

Công bố, trình bày, thảo luận, trao đổi về các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên thuộc các lĩnh vực: Khoa học cơ bản; Toán và PPDH Toán; Văn - Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt; Giáo dục Chuyên biệt và các lĩnh vực khác có liên quan đến GD Tiểu học.

 1. Thành phần tham dự
 • Sinh viên khoa GDTH và mọi người quan tâm
 1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo

- Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng Hội thảo sẽ thông báo sau).

- Thời gian (dự kiến): Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2023

 1. Yêu cầu của báo cáo

- Để đảm bảo chất lượng và số lượng của các báo cáo tham dự Hội thảo, Ban tổ chức yêu cầu bắt buộc các lớp như sau:

 1. i) Đối với K45 mỗi nhóm sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp có tối thiểu 01 báo cáo (mỗi thầy/cô hướng dẫn KLTN được tính là một nhóm);
 2. ii) Đối với K46, K47, K48 mỗi lớp tối thiểu 01 báo cáo.

- Khuyến khích sinh viên gửi báo cáo của cá nhân, trình bày và báo cáo bằng tiếng Anh.

- Toàn bộ bài viết dài không quá 10 trang, được đánh máy trên khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách trên 2.5cm, dưới 2,5 cm, lề trái cách 3.0cm, lề phải cách 2cm, dãn dòng Multiple 1.3, các tên, thuật ngữ nước ngoài ghi bằng kí tự Latinh.

- Bài viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có cấu trúc theo thứ tự như sau: Tên bài (chữ in hoa); họ tên tác giả và tên đơn vị lớp; tóm tắt (không quá 10 dòng); từ khóa: 3-5 từ khóa; nội dung bài báo (1. Đặt vấn đề; 2. Nội dung nghiên cứu; 3. Kết luận; 4. Tài liệu tham khảo).

- Tài liệu tham khảo được đánh số đặt trong ngoặc vuông, cách ghi như sau:

+ Đối với tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách/báo cáo/ luận văn…, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

+ Đối với tài liệu là bài báo: Tên tác giả, năm xuất bản, “tên bài báo”, tên tạp chí, tập (số), nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang từ trang - đến trang.

 1. Thời gian gửi bài

- Gửi bài toàn văn: trước ngày 30/3/2023

- Địa chỉ nhận bài báo cáo (qua hòm thư): khoahocgdth@gmail.com

- Ban tổ chức sẽ gửi phản biện và lựa chọn những bài có chất lượng tốt để trình bày trong phiên toàn thể.

 1. Địa chỉ liện hệ

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Thầy Bùi Kim My, Trợ lý Khoa học khoa GDTH, điện thoại 0384466559 hoặc tham khảo trên website: https://primedu.hpu2.edu.vn/

 • Ban tổ chức kính kề nghị các thầy/cô hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp hướng dẫn sinh viên của nhóm mình thực hiện tối thiểu 01 bài báo cáo có chất lượng.
 • Đề nghị thầy/cô cố vấn học tập, BCH Liên chi, các cán bộ lớp thông báo rộng rãi thông tin Hội thảo tới toàn thể các bạn sinh viên trong toàn Khoa.
 • Các báo cáo được Ban tổ chức chọn trình bày báo cáo tại phiên toàn thể Hội thảo sẽ được Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, các cá nhân sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi ưu tiên trong cộng điểm rèn luyện và các ưu tiên khác trong học tập.

                                                                                                                                Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                TRƯỞNG KHOA

- VP khoa GDTH;

- Các Chi đoàn.                                                                         TS.GVCC. Nguyễn Thị Tuyết MinhTags:


Bài viết khác

0987053757