Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA GDTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KGDTH-NCKH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

                                                                         

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH Khoa GDTH năm học 2022-2023

 

Kính gửi:   - Các thầy, cô giáo trong Khoa Giáo dục Tiểu học

            - Các bạn sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022-2023, khoa GDTH tổ chức Hội thảo sinh viên NCKH khoa GDTH năm học 2022-2023, kế hoạch như sau:

 1. Mục đích của Hội thảo sinh viên NCKH

Hội thảo là một diễn đàn để công bố, trình bày, thảo luận những kết quả nghiên cứu khoa học mới của sinh viên trong Khoa năm 2022-2023. Hội thảo cũng là dịp các sinh viên trong Khoa trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH của sinh viên khoa GDTH.

 1. Nội dung của Hội thảo

Công bố, trình bày, thảo luận, trao đổi về các kết quả nghiên cứu mới của sinh viên thuộc các lĩnh vực: Khoa học cơ bản; Toán và PPDH Toán; Văn - Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt; Giáo dục Chuyên biệt và các lĩnh vực khác có liên quan đến GD Tiểu học.

 1. Đối tượng tham gia
 • Tất cả sinh viên khoa GDTH
 1. Hình thức tổ chức
 • Ban tổ chức Hội thảo sẽ tiến hành đánh giá các công trình đăng kí tham dự Hội thảo và lựa chọn các công trình xuất sắc báo cáo trực tiếp tại Hội thảo.
 • Hội thảo tổ chức tại Hội trường D.23, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Thời gian 9h sáng, Thứ 6, ngày 5 tháng 5 năm 2023 (BTC căn cứ tình hình cụ thể và sẽ thông báo chính thức).
 1. Các mốc thời gian của Hội thảo
 • Từ 10/04/2023 đến 25/04/2023: Tiếp nhận báo cáo (file word toàn văn) tham dự Hội thảo qua địa chỉ khoahocgdth@gmail.com.
 • Ngày 30/04/2023: BTC công bố các công trình tham dự được báo cáo trực tiếp tại Hội thảo.
 • Ngày 05/05/2023: SV/Nhóm SV báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội thảo.
 1. Thông tin liên hệ
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Thầy Bùi Kim My, Trợ lý Khoa học khoa GDTH, điện thoại 0384466559 hoặc tham khảo trên website: https://primedu.hpu2.edu.vn/
 • Đề nghị thầy/cô cố vấn học tập, BCH Liên chi, các cán bộ lớp thông báo rộng rãi thông tin Hội thảo tới toàn thể các bạn sinh viên trong toàn Khoa được biết và tham dự hội thảo.

                                                                                      Trân trọng!                

Nơi nhận:                                                                                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC       

- VP Khoa GDTH;

- Các Chi đoàn.                                                                         TS.GVCC. Nguyễn Thị Tuyết MinhTags:


Bài viết khác

0987053757