Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA GDTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KGDTH-NCKH

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2022

 THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2022-2023

 

      Kính gửi: Các thầy, cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học

     Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2022-2023 và chào mừng 25 năm ngày thành lập Khoa, khoa GDTH thông báo tổ chức Hội thảo khoa học năm học 2022-2023, dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2022.

  1. Mục đích của Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để công bố, trình bày, thảo luận những kết quả nghiên cứu khoa học mới của giảng viên trong Khoa; là dịp các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực NCKH và chất lượng của các sản phẩm khoa học.

  1. Nội dung của Hội thảo

Công bố, trình bày, thảo luận, trao đổi về các kết quả nghiên cứu mới của giảng viên thuộc các lĩnh vực: Khoa học cơ bản; Toán và PPDH Toán; Văn - Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt; Giáo dục Chuyên biệt và các lĩnh vực khác có liên quan đến GD Tiểu học.

  1. Thành phần tham dự
  • Toàn thể giảng viên khoa GDTH và mọi người quan tâm.
  1. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo

- Địa điểm: P.207 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian (dự kiến): Thứ 5, ngày 10 tháng 11 năm 2022.

  1. Thời gian gửi bài

- Gửi tóm tắt báo cáo: trước ngày 30/10/2022

- Địa chỉ nhận bài báo cáo (qua hòm thư): buikimmy@hpu2.edu.vn

  1. Địa chỉ liện hệ

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Bùi Kim My, Trợ lý Khoa học khoa GDTH, điện thoại 0384466559 hoặc tham khảo trên website: https://primedu.hpu2.edu.vn/

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm, viết bài và tham dự Hội thảo của các thầy cô trong Khoa.

                                                                                                    Trân trọng!

Nơi nhận:                                                                                                   TRƯỞNG KHOA            

- VP khoa GDTH;

- Các giảng viên, chuyên viên khoa GDTH                                   TS.GVCC. Nguyễn Thị Tuyết MinhTags:


Bài viết khác

0987053757