Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Triết lý giáo dục của Trường ĐHSP Hà Nội 2: "NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP"

Ngày 05/10/2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 ban hành QĐ số 2042/QĐ-DDHSPHN2 về việc ban hành "Triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2" với tinh thần:

NHÂN VĂN  - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm Quyết định ban hành Triết lý giáo dục của Trường ĐHSP Hà Nội 2 

Trân trọng!Tags:


Bài viết khác

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

 25 năm kiến tạo giá trị, xây dựng tương lai

30/11/2022

0987053757