Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Cô Minh

Trưởng khoa: TS.GVCC Nguyễn Thị Tuyết Minh

Email: nguyenthituyetminh@hpu2.edu.vn

Điện thoại: +84.211.3512468 - 106

 

PTK_Vũ Thị Tuyết

Phó Trưởng khoa: TS.GVC Vũ Thị Tuyết

Email: vuthituyet@hpu2.edu.vn

Điện thoại: +84.211.3512468 - 108

Bài viết khác

0987053757