Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH GDTH NĂM 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm trúng tuyển hệ ĐHCQ đợt 1 năm 2022. Chi tiết xem tại

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ THỜI GIAN, HÌNH THỨC XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022 (hpu2.edu.vn)

Diemchuan2022

Ngành GDTH có điểm chuẩn là 36.32 điểm tính theo thang điểm 40.

Trân trọng!

Khoa GDTH

 Tags:


Bài viết khác

0987053757