Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC KỲ THI RIÊNG ĐỂ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo Đề án tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Chi tiết xem tại đây.  

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo Đề án tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng!Tags:


Bài viết khác

0987053757