Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc tổ chức Hội thi “Nét chữ - Nết người” năm học 2022 - 2023

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA GDTH                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thi “Nét chữ - Nết người”

Năm học  2022 - 2023

 Theo kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, tổ bộ môn Văn - Tiếng Việt và PPGD, khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức hội thi “Nét chữ - Nết người”, năm học 2022 – 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tạo một sân chơi nhằm khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện, sáng tạo của sinh viên trong khoa Giáo dục Tiểu học.

- Là cơ hội để các bạn sinh viên yêu thích nghệ thuật chữ viết được thể hiện niềm say mê, năng khiếu của bản thân.

- Góp phần rèn luyện và nâng cao kĩ năng nghề, cụ thể là kĩ năng viết chữ đẹp, kĩ năng trình bày bảng cho sinh viên.

- Tạo thói quen tốt trong việc rèn chữ cho sinh viên; góp phần giáo dục thái độ trân trọng và giữ gìn nét đẹp của tiếng Việt.

- Chọn những sinh viên có thành tích xuất sắc trong việc rèn chữ viết để biểu dương, khen thưởng, nhằm thúc đẩy phong trào học tập và rèn kĩ năng của sinh viên.

II. THÔNG TIN VỀ HỘI THI

1. Đối tượng dự thi

- Sinh viên khoa GDTH (ngành 1 và ngành 2).

2. Thời gian đăng kí dự thi

- Từ ngày 12/10/2022 đến ngày 16/10/2022.  

- Sinh viên trong khoa GDTH đăng kí theo lớp, gửi danh sách cho cô Đỗ thị Huyền trang, điện thoại 0984129169, email dothihuyentrang@hpu2.edu.vn

3. Nội dung thi

- Trình bày bài viết (đề cho sẵn) theo kiểu chữ chuẩn (chọn hình thức viết đứng hoặc viết nghiêng, nét đậm hoặc nét thanh, chữ hoa sáng tạo trên giấy).

- Thí sinh thực hành thi viết trên giấy kẻ ô li (theo mẫu) có nội dung nhìn chép (chuyển từ chữ in sang chữ viết) theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Tiêu chí của hội thi

Hội thi hướng tới các tiêu chí sau đây:

  • Viết chuẩn (nét chữ, cỡ chữ, kiểu chữ).
  • Viết đều/đẹp/sáng tạo.
  • Trình bày đẹp.

5. Thời gian và địa điểm thi

- Vòng 1: Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 22/10/2022. 

- Vòng 2: Ngày 27/10/2022.

- Công bố và trao giải ngày 27/10/2022.

- Địa điểm thi: Giảng đường E.

6. Giải thưởng

- Giải nhất: 3 giải.

- Giải nhì: 5 giải.

- Giải ba: 10 giải.

- Giải khuyến khích: 20 giải.

* Giấy chứng nhận:

- Khoa cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi “Nét chữ - Nết người” cho tất cả thí sinh tham gia và những sinh viên đạt giải.

BTC Hội thi trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 10/10/2022 

TM BAN TỔ CHỨC        

         

Khuất Thị Lan            

                                                                                               

 

 

                                                                                           Tags:


Bài viết khác

0987053757