Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Kì thi "Olympic giải Toán tiểu học" năm học 2022-2023

 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA GDTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KGDTH

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO LỊCH THI OLYMPIC GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Căn cứ Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức thi Olympic giải Toán tiểu học của Khoa GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2022, Ban Tổ chức thông báo lịch thi Vòng 1 cuộc thi “Olympic giải Toán tiểu học” như sau:

  1. Ngày thi: 25/12/2022
  2. Thời gian: 14h-16h
  3. Địa điểm: Phòng E.41 (Giảng đường E)
  4. Sinh viên xem danh sách thi và số báo danh tại đây: Danh sách SV tham dự thi Olympic Giải toán Tiểu học 2022-2023.

* Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm các thủ tục dự thi. 

- Các bạn sinh viên chưa có tên trong danh sách có thể đến đăng kí và dự thi trực tiếp tại Phòng E.11 vào cùng thời gian trên.

Trân trọng!

                                                                                                               T/M Ban Tổ chức

Phó Trưởng ban phụ trách

 

                                                                                                                   TS Nguyễn Thị HươngTags:


Bài viết khác

0987053757