Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Cựu sinh viên Thang Thu Trang K43 Khoa Giáo dục Tiểu học là thủ khoa đầu ra năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội 2

 

Thủ khoa đầu ra Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 2021, Thang Thu Trang - Ngành Giáo dục Tiểu học tốt nghiệp xuất sắc với điểm trung bình 3,81/4.0. Cô sinh viên học giỏi lại yêu thích hoạt động Đoàn - Hội hiện đã trở thành giáo viên tiểu học tại Trường Tiểu học Tam Sơn 1, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Thukhoa_2021_Thang Thu Trang

Nguồn Phòng CTCT-HSSV  https://hpu2.edu.vn/vi-VN/hpu2-bai-viet/hoat-dong-doan-hoi/thu-khoa-dau-ra-truong-dhsp-ha-noi-2-hoat-dong-doan-hoi-la-doi-canh-uoc-mo?mID=307

Bài viết khác

0987053757