Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ đợt 3 năm 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 3 năm 2022. 

Chi tiết xin kế hoạch xin xem file đính kèm Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 3 năm 2022

 

Trân trọng! Tags:


Bài viết khác

0987053757