Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Serminar chuyên môn bồi dưỡng giáo viên Tiểu học theo chương trình ETEP

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 – 2022, ngày 31 tháng 8 năm 2021, khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tổ chức với hình thức trực tuyến seminar chuyên môn: Bồi dưỡng giáo viên Tiểu học theo chương trình ETEP. Seminar tập trung vào vấn đề: Xây dựng một kế hoạch bài dạy ở Tiểu học theo công văn 2345/BGDĐT-GDTH.

Toàn cảnh buổi seminar

Toàn cảnh buổi seminar

Tham dự seminar có toàn thể giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học. TS.GVCC Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học phát biểu khai mạc và nhấn mạnh: Xây dựng kế hoạch bài dạy ở Tiểu học theo công văn 2345/BGDĐT-GDTH là vấn đề trọng yếu trong công tác bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện mô đun 4 (ETEP), cũng là vấn đề thực tiễn quan tâm của giáo viên các nhà trường Tiểu học hiện nay. Vì vậy, seminar là diễn đàn để các giảng viên trong khoa cùng đề xuất, trao đổi, thảo luận để đi đến thống nhất trong cách thức hướng dẫn giáo viên Tiểu học hiểu đúng về công văn 2345/BGDĐT-GDTH đối với việc xây dựng kế hoạch bài dạy.

Nội dung của seminar gồm hai phần. Phần thứ nhất, ba báo cáo viên lần lượt đề xuất kế hoạch bài dạy của ba môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội.

Sermina3

TS.GVC Lê Thị Lan Anh trình bày báo cáo xây dựng KHBD môn Tiếng Việt

Sermina4-png           TS.GVC Nguyễn Thị Hương trình bày báo cáo xây dựng KHBD môn Toán     

Sermina5 TS.GVC Nguyễn Thị Duyên trình bày báo cáo xây dựng KHBD môn TNXH

Phần thứ hai là không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi, cởi mở của nhiều ý kiến khác nhau. Các ý kiến phân tích từ nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn, song tựu trung, đều hướng tới phải thống nhất cách hiểu đúng về công văn 2345/BGDĐT-GDTH khi triển khai xây dựng kế hoạch bài dạy trong thực tiễn các nhà trường Tiểu học.

Buổi seminar đã kết thúc sau gần ba giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và thực sự hiệu quả.

Đỗ Lam Ngọc

          

Bài viết khác

0987053757