Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0987053757
khoagdth@hpu2.edu.vn

Lịch công tác Tuần 2 (từ 23/8 - 29/8/2021)

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

TỪ 23/08/2021 ĐẾN 29/08/2021

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai
23/08/2021
08:30 PH2-A2 Giao ban Ban Giám hiệu BGH; Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV,TV, QTĐS
Thứ Ba
24/08/2021
08:00 PH2-A2 Dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021 CT HĐT, BGH, Trưởng các phòng: ĐT, TC-HC, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV, TV, QTĐS
Thứ Tư
25/08
14:00  PH1-A2 Hiệu trưởng tiếp dân thường kỳ tháng 8 Người được Hiệu trưởng phân công và 01 viên chức Phòng Thanh tra (ghi biên bản)
16:00 Trực tuyến Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở của TS. Trần Văn Bằng Theo Quyết định
Thứ Năm
26/08
09:00  Trực tuyến Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại, xét chọn các công trình sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 Theo Quyết định
16:00  Trực tuyến Tập huấn coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 Theo Quyết định
Thứ Sáu
27/08
09:30 Trực tuyến Họp Hội đồng trường Theo Quyết định
13:00 Trực tuyến Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở của TS. Chu Anh Vân Theo Quyết định
15:00 Trực tuyến Làm thủ tục dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đợt 1 năm 2021) và hướng dẫn thi thử Theo Quyết định
Thứ Bẩy
28/08
07:00 Phòng chờ Giảng đường B Làm thủ tục dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (đợt 1 năm 2021) và hướng dẫn thi thử Theo Quyết định
08:30 Trực tuyến Hội thảo - Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường” Theo Kế hoạch (Mời dự: BGH, BQL ETEP Bộ GD&ĐT, BQL ETEP Trường); Toàn thể GV khoa GDTH
14:30 Giảng đường C Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Môn thi: Ngoại ngữ; viên chức làm thi có mặt lúc 13h00) Theo Quyết định
Chủ Nhật
29/08
08:00 Giảng đường C Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Môn thi: Môn cơ bản; viên chức làm thi có mặt từ 6h30) Theo Quyết định
08:30 Trực tuyến Hội thảo - Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường” Theo Kế hoạch (Mời dự: BGH, BQL ETEP Bộ GD&ĐT, BQL ETEP Trường); Toàn thể GV khoa GDTH
14:30  Giảng đường C Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Môn thi: Môn cơ sở; viên chức làm thi có mặt từ 13h00) Theo Quyết định


Tags:


Bài viết khác

0987053757